Logo DMX Noord

Swipe to get it right!
Diverse coureurs uploaden de basis sportlicentie van 2020 met het argument dat die van 2021 niet beschikbaar is in de app. Ten eerste is dit zinloos maar het is ook niet waar. Als je de basis sportlicentie 2021 correct hebt aangevraagd staat hij gewoon in de app. Het enige wat je moet doen is even swipen om hem zichtbaar te maken. Velen van jullie hebben hier genoeg ervaring mee.

Inschrijvingen met een basis sportlicentie van 2020 worden niet geaccepteerd!

Inschrijving seizoen 2021 van start
De inschrijving voor DMX Noord seizoen 2021 is gestart. Natuurlijk weten we nog niet zeker of, hoe en wanneer we in 2021 DMX wedstrijden kunnen gaan rijden. Maar toch starten we alvast met de inschrijving om straks eventueel niet achter de feiten aan te lopen.

Net als vorig jaar kan aanmelden alleen nog maar via het digitale inschrijfformulier.

Zoals altijd is er bij de aanvang van de aanmeldingen sprake van een gereserveerde periode; In principe kan iedereen vanaf nu inschrijven, alleen zijn de rijnummers van 2020 gereserveerd voor de coureurs die zich hiermee in seizoen 2020 ook hadden ingeschreven. De overige rijnummers zijn wel per direct voor iedereen beschikbaar.
De gereserveerde periode duurt deze keer tot en met vrijdag 22 januari 2021 twaalf uur 's nachts. Vanaf dat moment zijn de resterende rijnummers vrij voor iedereen.


Let op: Lees de informatie op de pagina "Aanmelden" goed door en kijk als het nodig is bij de veelgestelde vragen. De link hiervoor vind je in het menu maar ook op de pagina "Aanmelden".
Laatst gewijzigd op: 2020-12-18 22:43:11 door: gerrit

Crowdfunding actie MSV de Prikkedam
Zoals we allemaal weten zijn er diverse crossclubs in Nederland (en natuurlijk ook daar buiten) die het moeilijk hebben. Hoewel de details verschillen is de rode draad die door de verhalen loopt toch de geluidsproblematiek. Ook de clubs in het Noorden hebben hier mee te maken. Op dit moment is het zelfs zo dat één van de clubs, MSV de Prikkedam, het water aan de lippen staat. Dit is een direct gevolg van de dwangsommen die zijn opgelegd naar aanleiding van (vermeende) overtredingen van de geluidsnormen. Eén van de maatregelen die de Prikkedam heeft genomen in de strijd om te overleven is een crowdfunding actie om geld bij elkaar te krijgen, niet specifiek voor de dwangsommen maar zeker ook voor de juridische ondersteuning die de club nodig heeft.

Voor meer informatie, lees het volgende artikel van Omrop Fryslân (voor wie het Fries machtig is!) of klik hier voor Nederlandstalige informatie en om meteen naar de doneer actie te gaan.

Fraude alert!
Het is natuurlijk al lang bekend dat criminelen geld proberen af te troggelen door phishing mails, nep websites en degelijke. Op dit moment krijgen heel veel mensen facturen van de Klarna bank voor bestellingen bij AliExpress die nooit geplaatst zijn. Let dus goed op als je een factuur krijgt die je niet verwacht, betaal niet en neem contact op met de Klarna bank (contactgegevens staan op de factuur).

DMX seizoen 2020 geannuleerd
De clubs in district Noord zijn unaniem van mening dat ze graag DMX wedstrijden willen organiseren. Toch komen er in het Noorden in 2020 geen DMX wedstrijden. De reden hiervoor is dat, met onze normale deelnemers aantallen, de voorgeschreven protocollen niet gehandhaafd kunnen worden.
Het besluit is na uitgebreid overleg genomen, helaas was het niet mogelijk om met een positieve uitslag te komen.

In ieder district is er overleg geweest met de organisatoren en ondanks dat er zeker animo was onder verschillende organisatoren in diverse districten bleek ook dat het organisatorisch te lastig was om alles gerealiseerd te krijgen.

Daarom is de keus gemaakt om het huidige seizoen te annuleren en de focus te leggen op de competitie van 2021.

DMX Noord seizoen 2020
Zoals jullie hebben vernomen zijn vanaf 1 juli wedstrijden weer toegestaan. Maar wat betekent dat nu voor DMX Noord? Gezien de korte termijn, en zeker omdat de exacte protocollen pas op 30 juni bekend worden, is besloten dat de wedstrijd op 5 juli op Joure zeker niet doorgaat. Over de overige wedstrijden, of ze doorgaan en zo ja in welke vorm, vindt overleg met de clubs plaats. Zodra er meer bekend is wordt dat hier gepubliceerd.

Corona: Verscherpte maatregelen tot 1 juni.
Zojuist is bekend gemaakt dat alle samenkomsten tot 1 juni 2020 verboden zijn. Duidelijk is dat dit flinke gevolgen heeft voor alle mensen in Nederland. Voor ons betekent het in ieder geval dat de DMX wedstrijden in april en mei niet door zullen gaan.

Corona: DMX Emmen 22 maart 2020 afgelast!
In lijn met de maatregelen omtrent het coronavirus die voor het gehele land gelden gelast de KNMV alle KNMV-motorsportevenementen in Nederland tot en met 31 maart 2020 af. De DMX Noord wedstrijd die gepland stond voor 22 maart in Emmen zal dan ook geen doorgang kunnen vinden.

De KNMV beseft dat dit voor alle organiserende verenigingen, rijders, fans, sponsoren en andere partners een beslissing is met grote impact. Maar ook de enige optie.

De adviezen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet zijn bedoeld om de gevolgen van de virusuitbraak in te perken. De KNMV ondersteunt deze doelstelling van harte.

Corona & DMX Noord
Zoals als iedereen weet heeft het corona virus een groot deel van de wereld in zijn greep en ook wij in Nederland ontkomen er niet aan. Op dit moment heeft de KNMV, op basis van adviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), moeten besluiten dat alle wedstrijden komend weekend (14 & 15 maart) in Brabant niet door kunnen gaan. Wat er voor volgend weekend, 21 en 22 maart, het weekend van onze eerste DMX wedstrijd in Emmen, gaat gebeuren is nog niet bekend. Dit zal afhangen hoe de corona besmettingen zich gaan ontwikkelen. We hebben contact gehad met het KNMV bondsbureau en daaruit is naar voren gekomen dat eventuele besluiten voor het weekend van 21 en 22 maart volgende week woensdag zullen worden genomen.

Kalender DMX 50cc online
De kalender van de DMX 50cc is nu bekend en te vinden in het menu onder "Kalender".

Mochten er nog toevoegingen of andere wijzigingen zijn dan wordt dit zowel op de website als Facebook gepubliceerd. Dat geldt tevens als de reservedatum van 28 juni gebruikt zal worden.

Fair Play in de DMX-Noord motorcrosscompetitie!
Veel mensen sporten om lekker in beweging te zijn, omdat ze er lol in hebben, vanwege gezondheidsoverwegingen en/of vanwege de sociale contacten. Sport wordt in dit kader dan ook wel de belangrijkste bijzaak in het leven genoemd!

Sportiviteit, begrip, respect en tolerantie dragen bij aan het plezier van rijders, begeleiders, ouders, trainers, toeschouwers, vrijwilligers, clubbestuur en leiding tijdens de DMX-Noord wedstrijden.
Vrijwel iedereen die aan sport doet, of heeft gedaan, kent wel de term Fair Play.
Fair Play staat voor

'het hanteren van een aantal afspraken en regels om de sport voor zo veel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden'.

Fair Play is helaas niet altijd vanzelfsprekend! Fair Play bij de DMX-Noord is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan motorcross willen doen. Door het DMX-Noord reglement* en de omgangsregels van de KNMV* te kennen en hiermee bewust om te gaan, zullen we gezamenlijk de DMX-Noord competitie ook in de toekomst veilig, sportief, eerlijk en aantrekkelijk weten te houden!


*http://www.dmxnoord.nl/Reglement

*https://knmv.nl/motorsport/gedragsregels/omgangsregels
Laatst gewijzigd op: 2020-02-05 19:29:43 door: Gerda

DMX Noord reglement 2020
Het DMX Noord reglement is op een aantal punten gewijzigd, met name om het beter op één lijn te krijgen met het landelijke DMX reglement en het KNMV motocross reglement.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Voor coureurs in de 50cc, 65cc en 85cc klassen is knie, elleboog en schouder bescherming verplicht!
• Het verbod om in meerdere districten aan de competitie deel te nemen is opgeheven (wel moeten coureurs van buiten het district nog steeds volwaardig rijdend lid zijn van één van de deelnemende clubs in het district).
• Blokjes zijn bij de start niet meer verboden, maar zijn alleen toegestaan op de achterste startrij, dus bij één startrij voor allen, bij twee startrijen alleen op de tweede startrij.
• Verbod op het maken van proefstarts en stilstaan tijdens de tijdtraining explicieter opgenomen.

11 & 12 April Cross- weekend MC Delfcross
11 April Trainingsdag

Jan van Hastenberg, Christiaan Dignum en Jan Postema komen op 11 April lesgeven op het technische circuit van MC Delfcross. Alle aspecten van de motorcross komen aanbod, afstellen vering, starttraining, hoe rij je een bocht goed aan enz. enz.. Tussen de middag gaan we gezellig met elkaar lunchen. De kosten voor deze dag bedragen €60,=. Lijkt het je leuk om hier aan mee te doen geef je dan op! Stuur een mail naar dehaan-mulder@ziggo.nl.

12 April Clubwedstrijd

12 april kan je alles wat je geleerd hebt bij de trainingsdag in de praktijk brengen, we organiseren dan onze jaarlijkse clubwedstrijd. Deze wedstrijd gaat over drie manches en na de wedstrijden huldigen we gelijk de clubkampioenen. Wil je hier aan meedoen geef je dan op door een mail te sturen met je naam, klasse, rijnummer, start of basissportlicentie en transpondernummer naar dehaan-mulder@ziggo.nl.
Ook wordt er op deze dag een DMX 50cc verreden, deze gaat over twee manches.

Er kan overnacht worden op het circuit!

Laatste week met gereserveerde rijnummers gaat in!
Het is nog niet helemaal zo ver maar binnenkort loopt de periode af waarin de rijnummers gereserveerd zijn. Vanaf 11 januari zijn de rijnummers vrij beschikbaar voor alle coureurs, dus wil je niet achter het net vissen, wacht dan niet te lang.
Wanneer je nog gebruik wilt maken van de voorkeursregeling, zorg dan dat je inschrijving uiterlijk 10 januari 2020 middernacht binnen is. Compleet ingevuld en met een basis sport licentie 2020, want anders wordt de inschrijving afgewezen en kan er iemand anders met je nummer van door gaan!

Kalender DMX Noord 2020
De DMX Noord kalender voor seizoen 2020 is bekend, met uitzondering van de 50cc.
Veel dingen zijn ongewijzigd, maar er zijn ook een paar opvallende veranderingen:
• De 50cc rijdt net als voorgaande jaren bij clubwedstrijden. Deze kalender wordt z.s.m. bekend gemaakt.
• Naast de bekende organisatoren hebben we in 2020 ook een wedstrijd in Bovensmilde bij het Oalerwets Feesie.
• Om te zorgen dat de dagen iets korter worden blijven er elke wedstrijd, behalve de laatste, één of meerdere klassen thuis.
• Alle klassen, behalve de 125cc, blijven bij toerbeurt thuis. Er is een uitzondering gemaakt voor de 125cc om de wedstrijden financieel haalbaar te houden zonder het inschrijfgeld fors te verhogen.
• Net als in 2019 wordt de kampioenshuldiging direct na afloop van de laatste wedstrijd gehouden. Dus in 2020 in Delfzijl.
• De landelijke DMX finale vindt in 2020 plaats in District Noord en zal verreden worden op 4 oktober op het circuit van de MSV Motordrôme in Emmen.
Laatst gewijzigd op: 2020-01-04 23:41:52 door: gerrit