Logo DMX Noord

Tussenstand na Makkinga online.
De tussenstand is bijgewerkt, de uitslagen van de DMX wedstrijd in Makkinga op 22 april 2018 zijn toegevoegd.

Mylaps uitslag Makkinga online.
De uitslagen van de DMX wedstrijd op de Prikkedam op 22 april 2018 zijn nu beschikbaar op Mylaps/Speedhive. Om direct naar de uitslagen te gaan klikt u op hier.

Vrijwillige helmkeuring in Makkinga.

Tijdens de inschrijving van de DMX wedstrijd op 22 april op de Prikkedam in Makkinga, is er gelegenheid om je helm te laten keuren. Tenminste als je helm aan bovenstaande eisen voldoet. Het is geheel vrijwillig en dus niet verplicht!
Wanneer je je helm wilt laten keuren, meldt je dan even bij Gerrit Waterlander.

KNMV verzekeringsvoorwaarden voor de CLUBS om een DMX wedstrijd te organiseren zijn aangescherpt!
Afgelopen winter hebben alle clubs van de KNMV gehoord dat de voorwaarden voor het verkrijgen van een KNMV verzekering om een DMX wedstrijd te organiseren zijn aangescherpt. Als een club een DMX wedstrijd organiseert kan dat niet zonder verzekering. Iedere club is daar zelf verantwoordelijk voor en vraagt zelf een verzekering aan bij de KNMV.

De KNMV stelt vanaf dit seizoen als verzekeringsvoorwaarde dat alle dienstdoende vlaggenisten gecertificeerd moeten zijn, anders mag de DMX wedstrijd NIET verreden worden! Hiertoe kunnen de clubs hun clubvrijwilligers kosteloos een korte en eenvoudige onlinetraining laten doen bij de KNMV. Clubs zijn hier vroegtijdig van op de hoogte gebracht.
De KNMV stelt tevens dat het de taak van de wedstrijdleider is om erop toe te zien dat alle vlaggenisten die ingezet worden, gecertificeerd zijn! Doet de wedstrijdleider dat niet, dan kan - als de club het niet goed geregeld heeft - ook de wedstrijdleider verzekeringstechnisch aansprakelijk worden gesteld!

Zoals jullie weten werkt het dagelijks bestuur (DB) en de wedstrijdleiding van de DMX Noord, op basis van vrijwilligheid. Als de DMX wedstrijdleider onvoldoende toeziet op bovenstaande KNMV voorwaarde, zou hij/zij persoonlijk in grote problemen kunnen komen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Om de verzekeringstechnische verantwoordelijkheid te laten waar het hoort, namelijk bij de clubs, zal elke club daarom ruim van te voren schriftelijk bij de secretaris van het DB van DMX Noord dienen aan te geven dat zij allemaal gecertificeerde vlaggenisten inzet. Doet de club dit niet of geeft zij tijdig aan onvoldoende gecertificeerde vlaggenisten te hebben, dan kan de DMX wedstrijd helaas niet doorgaan en zal dit direct op de DMX Noord website gezet worden. Ook op de DMX wedstrijddag zelf dient de wedstrijdleider nogmaals te controleren of er alleen gecertificeerde vlaggenisten worden ingezet. Blijkt dit alsnog van niet, of blijkt tijdens de wedstrijd ineens van niet, dan kan de wedstrijd helaas niet doorgaan of wordt de wedstrijd direct gestaakt. Het DB heeft de clubs gevraagd tijdig te handelen, ook om vervelende situaties voor rijders/begeleiders te voorkomen, zoals bv. zij die van ver komen en de dag van te voren al afreizen.

NB. Dezelfde KNMV verzekeringsvoorwaarde, het inzetten van alleen gecertificeerde vlaggenisten, geldt ook voor elke clubwedstrijd!