Logo DMX Noord

DMX Noord seizoen 2020
Zoals jullie hebben vernomen zijn vanaf 1 juli wedstrijden weer toegestaan. Maar wat betekent dat nu voor DMX Noord? Gezien de korte termijn, en zeker omdat de exacte protocollen pas op 30 juni bekend worden, is besloten dat de wedstrijd op 5 juli op Joure zeker niet doorgaat. Over de overige wedstrijden, of ze doorgaan en zo ja in welke vorm, vindt overleg met de clubs plaats. Zodra er meer bekend is wordt dat hier gepubliceerd.

Corona: Verscherpte maatregelen tot 1 juni.
Zojuist is bekend gemaakt dat alle samenkomsten tot 1 juni 2020 verboden zijn. Duidelijk is dat dit flinke gevolgen heeft voor alle mensen in Nederland. Voor ons betekent het in ieder geval dat de DMX wedstrijden in april en mei niet door zullen gaan.

Corona: DMX Emmen 22 maart 2020 afgelast!
In lijn met de maatregelen omtrent het coronavirus die voor het gehele land gelden gelast de KNMV alle KNMV-motorsportevenementen in Nederland tot en met 31 maart 2020 af. De DMX Noord wedstrijd die gepland stond voor 22 maart in Emmen zal dan ook geen doorgang kunnen vinden.

De KNMV beseft dat dit voor alle organiserende verenigingen, rijders, fans, sponsoren en andere partners een beslissing is met grote impact. Maar ook de enige optie.

De adviezen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet zijn bedoeld om de gevolgen van de virusuitbraak in te perken. De KNMV ondersteunt deze doelstelling van harte.

Corona & DMX Noord
Zoals als iedereen weet heeft het corona virus een groot deel van de wereld in zijn greep en ook wij in Nederland ontkomen er niet aan. Op dit moment heeft de KNMV, op basis van adviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), moeten besluiten dat alle wedstrijden komend weekend (14 & 15 maart) in Brabant niet door kunnen gaan. Wat er voor volgend weekend, 21 en 22 maart, het weekend van onze eerste DMX wedstrijd in Emmen, gaat gebeuren is nog niet bekend. Dit zal afhangen hoe de corona besmettingen zich gaan ontwikkelen. We hebben contact gehad met het KNMV bondsbureau en daaruit is naar voren gekomen dat eventuele besluiten voor het weekend van 21 en 22 maart volgende week woensdag zullen worden genomen.

Kalender DMX 50cc online
De kalender van de DMX 50cc is nu bekend en te vinden in het menu onder "Kalender".

Mochten er nog toevoegingen of andere wijzigingen zijn dan wordt dit zowel op de website als Facebook gepubliceerd. Dat geldt tevens als de reservedatum van 28 juni gebruikt zal worden.