Logo DMX Noord

Fraude alert!
Het is natuurlijk al lang bekend dat criminelen geld proberen af te troggelen door phishing mails, nep websites en degelijke. Op dit moment krijgen heel veel mensen facturen van de Klarna bank voor bestellingen bij AliExpress die nooit geplaatst zijn. Let dus goed op als je een factuur krijgt die je niet verwacht, betaal niet en neem contact op met de Klarna bank (contactgegevens staan op de factuur).

DMX seizoen 2020 geannuleerd
De clubs in district Noord zijn unaniem van mening dat ze graag DMX wedstrijden willen organiseren. Toch komen er in het Noorden in 2020 geen DMX wedstrijden. De reden hiervoor is dat, met onze normale deelnemers aantallen, de voorgeschreven protocollen niet gehandhaafd kunnen worden.
Het besluit is na uitgebreid overleg genomen, helaas was het niet mogelijk om met een positieve uitslag te komen.

In ieder district is er overleg geweest met de organisatoren en ondanks dat er zeker animo was onder verschillende organisatoren in diverse districten bleek ook dat het organisatorisch te lastig was om alles gerealiseerd te krijgen.

Daarom is de keus gemaakt om het huidige seizoen te annuleren en de focus te leggen op de competitie van 2021.

DMX Noord seizoen 2020
Zoals jullie hebben vernomen zijn vanaf 1 juli wedstrijden weer toegestaan. Maar wat betekent dat nu voor DMX Noord? Gezien de korte termijn, en zeker omdat de exacte protocollen pas op 30 juni bekend worden, is besloten dat de wedstrijd op 5 juli op Joure zeker niet doorgaat. Over de overige wedstrijden, of ze doorgaan en zo ja in welke vorm, vindt overleg met de clubs plaats. Zodra er meer bekend is wordt dat hier gepubliceerd.

Corona: Verscherpte maatregelen tot 1 juni.
Zojuist is bekend gemaakt dat alle samenkomsten tot 1 juni 2020 verboden zijn. Duidelijk is dat dit flinke gevolgen heeft voor alle mensen in Nederland. Voor ons betekent het in ieder geval dat de DMX wedstrijden in april en mei niet door zullen gaan.

Corona: DMX Emmen 22 maart 2020 afgelast!
In lijn met de maatregelen omtrent het coronavirus die voor het gehele land gelden gelast de KNMV alle KNMV-motorsportevenementen in Nederland tot en met 31 maart 2020 af. De DMX Noord wedstrijd die gepland stond voor 22 maart in Emmen zal dan ook geen doorgang kunnen vinden.

De KNMV beseft dat dit voor alle organiserende verenigingen, rijders, fans, sponsoren en andere partners een beslissing is met grote impact. Maar ook de enige optie.

De adviezen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet zijn bedoeld om de gevolgen van de virusuitbraak in te perken. De KNMV ondersteunt deze doelstelling van harte.